TN § 63 Parentation

Utskrivet från: http://www.visby.se/19021
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden
2005-03-30

TN § 63
Parentation

Ordföranden förrättade parentation över den avlidne suppleanten Göte Dygéus. Nämnden hedrade hans minne med en tyst minut.

Register