Visby stad

Vissa delar av Visby stads äldre arkiv förvaras i Landsarkivet i Visby. Här kan du se vilka arkiv som finns från Visby stad och var handlingarna förvaras.

Regionarkivet = RA, Landsarkivet i Visby = ViLA.

OBS. Tiden avser handlingarna, inte verksamheten

Arbetslöshetsnämnd 1930-1956 (RA)
Barnavårdsnämnd 1903-1970 (RA)
Brandkår 1896-1965 (RA)
Byggnadskontor 1900-1970 (RA)
Byggnadsnämnd 1876-1970 (RA)
Civilförsvarsnämnd 1968-1970 (RA)
Direktion för arbetarbostäder 1855-1884 (ViLA)
Drätselkammare 1863-1970 (ViLA -1930, RA 1931-) 
Drätselkommission 1851-1871 (ViLA)
Elverk 1905-1980 (RA)
Familjebidragsnämnd 1940-1957 (RA)
Fattigvårdsstyrelse/Socialnämnd 1786-1970 (ViLA -1930, RA 1931- )
Fritidsnämnd 1950-1970 (RA)
Företagsnämnd 1957-1970 (RA)
Hamndirektion 1842-1970 (RA)
Hemhjälpsnämnd 1944-1965 (RA)
Hyresnämnd 1917-1960 (RA)
Hälsovårdsnämnd 1899-1970 (RA)
Konstnämnd 1957-1970 (RA)
Kristidsnämnd 1939-1949 (RA)
Livsmedelsnämnd 1916-1920 (ViLA)
Nykterhetsnämnd 1921-1970 (RA)
Pensionsnämnd 1914-1962 (RA)
Pensionärshemsstyrelse 1942-1964 (RA)
Planteringsnämnd 1903-1967 (RA)
Polisnämnd 1941-1964 (RA)
Saneringsnämnd 1961-1970 (RA)
Simhallsstyrelse 1961-1963 (RA)
Sjumanskammare 1821-1851 (ViLA)
Skolstyrelse 1935-1970 (RA)
Socialnämnd 1957-1970 (RA) - se även Fattigvårdsstyrelse
Socialvårdsbyrån 1937-1970 (RA)
Socialvårdsnämnd 1943-1956 (RA)
Stadens äldste 1668-1887 (ViLA)
Stadsbibliotek 1952-1971 (RA)
Stadsfullmäktige 1863-1970 (RA) 
Styrelse för Visby stads sociala byrå 1957-1970 (RA)
Ungdomsråd 1941-1965 (RA)
Visborgsspelen 1955-1957 (RA)

Sidan uppdaterad: 15 mars 2012
Ansvarig för sidan: Elisabeth Siltberg

Kontakta oss

Visborgsallén 19
621 81 Visby
Tel: 0498-26 90 00
Organisationsnummer:
212000-0803

Region Gotland på Facebook

Här kan du nå Region Gotland
på Facebook:
Facebook-länk
RSS-länk

RSS på www.gotland.se

RSS håller dig på ett enkelt sätt uppdaterad med det senaste innehållet från www.gotland.se, till exempel nyheter och evenemang.

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย